Parlem de qualificació competencial (o d’avaluació certificadora competencial)?

caCatalà (Catalan) esEspañol (Spanish)

Arran de la publicació de la nova versió del Quadern Virtual del Professor (QVP) vaig tenir alguna conversa interessant sobre qualificació i avaluació. Tinc encara molts dubtes al respecte, sobretot pràctics, i els he volgut compartir. Serà benvingut rebre aportacions sobre el tema.

Els que coneixeu el QVP o alguna altra aplicació tipus Additio i Idoce sabreu que ajuden a fer el seguiment dels alumnes. Pots registrar i anotar un munt d’aspectes. Al final de trimestre, totes aquestes anotacions, juntament amb les dades que recollim sense anotar (la impressió que cada professor té), ens permeten posar una qualificació a cada alumne.

Per mi són necessaris els dos aspectes que he citat: les dades anotades i les sensacions que té el professor. No s’hi val a quedar-nos només amb el primer (mitjanes i prou) ni amb el segon (només qualificar).

Fins aquí pocs dubtes. Però resulta que ara ens ha canviat el paradigma. Les activitats han de ser competencials i l’avaluació també.

Parlem primer del disseny d’activitats.  Quan dissenyo les activitats, penso molt bé quines competències vull treballar. De fet, les indico en el QVP, tant les transversals com les competències bàsiques d’àmbit. Això fa, per força, que les activitats tendeixin a ser competencials.

Parlem també d’avaluació. Tampoc és senzill, però mica en mica crec que vaig millorant en aquest aspecte. Si he dissenyat l’activitat pensant en competències, intento avaluar pensant-hi. A més, intento que sigui una avaluació formativa. Per tant, utilitzo rúbriques, bases d’orientació, rúbriques d’un sol punt, portafolis… Tot, per aconseguir que l’alumne vagi entenent quines parts de l’activitat pot millorar i reflexioni sobre el seu aprenentatge. Amb molt de feedback i permeten l’error i la millora, crec que començo a tendir cap a l’avaluació competencial.

Però arriba el moment de la qualificació i la cosa se’m complica molt. Sigui amb lletres o amb números, a final de trimestre o només a final de curs, arriba la tasca de qualificar. I reconec que no me’n surto (encara). Per què? Perquè la meva tendència sempre és a mesurar la qualitat mitjana de les activitats que fa l’alumne. És a dir, cada activitat, després de donar feedback i d’anar-la millorant mica en mica, acaba tenint una qualificació final que anoto al QVP. Assigno uns pesos i acabo tenint una mitjana. Hi afegeixo actitud, participació… I obtinc la qualificació. Però, per a mi, està clar que només és una mitjana de la qualitat final de les seves activitats. Hi afegiré també les meves sensacions, si l’evolució a llarg del trimestre és positiva, etc. Però, què hem diu aquesta qualificació respecte als aprenentatges? Respecte a l’assoliment competencial? He de reconèixer que poc.

Per exemple, en un trimestre un l’alumne ha fet una presentació oral, s’ha inventat un text que ha llegit davant dels seus companys, ha participat en un debat preparat… Cada activitat, l’avaluem, la millorem si cal, comentem diferents aspectes. Tot per millorar la competència d’expressió oral. Però a final de trimestre, acabo fent mitjana ponderada d’aquestes activitats i perdo totes les concrecions competencials. Cert que l’alumne coneix què ha de millorar, però en el registre escrit que arriba a la família no hi és. I quan vull fer un comentari per cada alumne, em costa recordar amb precisió quins aspectes ha de millorar l’alumne.

Com deia en un tuit, cal transformar aquesta qualificació per tal que indiqui els aprenentatges fets i no pas la mitjana de la qualitat.

Intueixo que aquest és un canvi poderós i difícil. Entenc que, en arribar a la qualificació, caldria donar la volta. Hem dissenyat les activitats pensant en les competències que cal treballar (i segurament cal concretar-les) i, al final, cal poder tornar a les competències a partir de les qualificacions de les activitats. No sé si m’explico gaire.

Seguint amb l’exemple, crec que caldria concretar la competència d’expressió oral en l’aspecte que es vol treballar en un trimestre. Per exemple, Parlar en veu alta sense entrebancar-se. En cada una de les activitats, caldria avaluar (i qualificar) aquest aspecte per separat. Quan qualifiquem a final de trimestre, caldrà veure la qualificació d’aquest aspecte en totes les activitats que l’han treballat. I no s’hi val a fer mitjana. Caldrà veure si l’alumne cada cop ha anat millorant i determinar així que ho ha assolit i en quin grau.

Això em genera molts dubtes i envia el QVP (o qualsevol altre aplicació) directament a la paperera (almenys la part de qualificació). No sé si és possible fer-ho sense morir en l’intent. Es poden concretar aspectes competencials per cada trimestre? Es pot fragmentar cada activitat en aquests aspectes? Quantes activitats de cada aspecte hem de fer com a mínim per veure que l’alumne l’està assolint?

M’he posat l’objectiu de treballar-ho durant tot el curs per tal que la versió del QVP per al curs 2019-2020 tingui en compte aquesta avaluació i qualificació competencial. Evidentment, compto amb la reflexió del meu claustre i amb opinions d’altres docents. A veure si aconseguim dissenyar una eina que ens ajudi i no morim de la feinada extra que ens cau a sobre. No serà una tasca fàcil. A veure fins on arribarem.

És possible que algú ja estigui avaluant i qualificant competencialmente i tingui respostes als meus dubtes. Si es així, li agrairé enormement que m’indiqui on trobar exemples concrets i pràctics per realitzar-ho.

caCatalà (Catalan) esEspañol (Spanish)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.