Final del programa de mentories digitals

Ahir vam fer l’acte de tancament del programa de mentories digitals. Un programa que s’ha de posar en valor perquè, es miri per on es miri, ha estat un ÈXIT. Segur que s’han comès errors i es podrien haver fet coses millor, però s’han aconseguit TOTS els objectius.

El programa ha consistit a alliberar docents d’aula amb competències digitals avançades per acompanyar als centres a dissenyar i implementar una estratègia digital de centre per tal de millorar la competència digital del centre, dels docents i, és clar, de l’alumnat.

Continue reading “Final del programa de mentories digitals”

Documents de text per consultar-los en pantalla?

És curiós com anem evolucionant, però, en el fons, som persones de costums i costa que canviem. Per què fem les coses d’una manera determinada? Moltes vegades simplement per costum. I pel canvi de mentalitat que hauríem de fer per fer-les diferents.

Tot i aquesta introducció tan filosòfica, vull parlar d’una qüestió molt senzilla, concreta i de la vida diària: els documents de text. Penseu en Word, en documents de Google o en PDF.

Continue reading “Documents de text per consultar-los en pantalla?”

Inici

En tot cas, una mínima presentació. Vaig començar al món de l’educació secundària a l’any 1999. Venia de treballar 5 anys en una empresa d’informàtica però els valors que s’hi respiraven no m’entusiasmaven. Com que feia força anys que tenia contacte amb el món de l’educació en el lleure, vaig tirar-me a la piscina, vaig plegar de la feina i al cap d’uns mesos vaig entrar de professor de tecnologia i matemàtiques en una escola concertada.
Allà vaig donar classes a batxillerat i a cicles formatius de grau mig i superior.
Al 2005 vaig aprovar les oposicions i des de llavors estic en un institut públic, fent de professor de tecnologia. I, alguna anys, he desenvolupat al càrrec (coordinador pedagògic, coordinador d’activitats i serveis escolars, coordinador de pla estratègic…).
Sense ser mai coordinador TIC ni TAC, sempre he col·laborat en la implementació de tecnologia. Moodle, Joomla, Google apps for education,…
Bàsicament, aquesta és la part que crec que puc compartir millor.