Sobre portàtils i escriure a mà

Però tot i això, no entenc que la introducció de la tecnologia pugui fer perdre elements bàsics de l’ensenyament que són totalment compatibles amb aquesta tecnologia.

Amb permís dels autors que fan un estudi molt seriós, el resum és molt senzill: qui pren apunts a mà està més atent quan els pren i, a més, retén més temps a la memòria el que ha apuntat (article resum de l’estudi).

I s’agraeix l’estudi, però un mateix ho pot experimentar quan assisteix a cursos i conferències. Si prens els apunts a mà, a més de permetre relacionar conceptes, fer dibuixos, fletxes…, estàs més atent i concentrat al que s’està dient.

Així doncs, com és que resulta que amb l’entrada dels miniportàtils a les aules en moltes assignatures han desaparegut les llibretes o els fulls? I no és atribuïble a un canvi metodològic (tant de bo), ja que aquest per desgràcia és encara molt minoritari.

I per acabar d’embolicar-ho tot, no fa gaire mesos assistia a un intercanvi d’opinions una mica tens entre professors. Uns defensors dels llibres de text i uns altres contraris. La part a favor del llibre de text defensava justament el mateix que l’estudi, que els alumnes havien d’escriure per estar més atents i retenir millor les idees. I enlloc de ser un argument per unir posicions, encara separava més les parts. Però si els que estem en contra dels llibres de text també hauríem d’estar a favor d’aquest argument!!

Per tant, em sembla que cal ser molt crític amb les pràctiques que moltes vegades portem a l’aula sense reflexionar-les, que sens colen sense saber massa perquè. Cal que ensenyem als alumnes a utilitzar l’ordinador en moltíssimes ocasions, però sempre prioritzant el sentit pedagògic. Hi ha certes tasques, que l’ordinador empitjora l’aprenentatge, malgrat puguin tenir algun benefici. Detectem-les i actuem-hi.