Plantilles i scripts

esEspañol (Spanish) enEnglish (English)

En diferents articles d’aquest bloc he presentat algunes plantilles i scripts que he anat creant i que comparteixo amb llicència creative commons del tipus atribució, no comercial i compartir igual.

A continuació podeu trobar un enllaç a cada un, a mode d’índex:

  • CoRubrics: complement de fulls de càlcul de Google que permet fer avaluació, autoavaluació i coavaluació amb rúbriques de forma senzilla.
  • CLASS-MON: complement de fulls de càlcul de Google que ajuda als professors a identificar les dificultats dels estudiants. Està especialment pensat per al treball per projectes, però es pot fer servir també en assignatures amb altres metodologies.
  • ImExClass: complement de fulls de càlcul de Google que permet importar i exportar qualificacions entre un full de càlcul i Google Classroom.
  • qViC / Quadern virtual del professor: plantilla amb script associat que permet fer el seguiment complet dels alumnes en una matèria. Des de l planificació de les sessions, passant per l’assistència, l’actitud a classe i les incidències i acabant per la gestió de notes i competències.
  • qAT / Assistatut: plantilla amb script associat que permet coordinar diferents professors que utilitzin el quadern virtual. Majoritàriament s’utilitza quan, en un centre, tots els professors utilitzen el quadern. L’Assistatut recull les dades dels quaderns i les mostra al tutor. Així, el tutor pot veure els resums d’assistència, de notes, d’incidències i de competències dels seus alumnes.
  • Plantilla per crear grups d’alumnes: és una plantilla de full de càlcul que, només amb fórmules, permet anar creant grups d’alumnes i veure fàcilment els alumnes que ja han coincidit en alguns grups.
  • Plantilla per compartir documents amb alumnes i/o famílies: en aquest article trobareu 2 plantilles que porten un script associat cada una.
   • Plantilla per crear una estructura de carpetes, una per cada alumne amb diferents subcarpetes. En una carpeta concreta del Drive es crearà una carpeta per cada alumne i es compartirà amb ell (i amb la seva família si s’indica). Aquesta carpeta pot tenir dos nivells de subcarpetes. Per exemple, una pel curs (2017-2018) i un segon nivell per ordenar els documents d’un curs (per exemple: informes d’avaluació, informacions, informes de projectes…)
   • Plantilla per distribuir fitxers que hi hagi en una carpeta a les carpetes dels alumnes.
  • Evaluación por rúbricas (sólo profesor): és un plantilla que va crear l’Alberto GilSanz perquè un professor avaluï amb un rúbrica un treball d’alumnes només amb un full de càlcul. Jo li vaig afegir l’script que permet enviar els resultats als alumnes.
  • Rúbrica d’un sol punt: és una plantilla que permet definir un arxiu plantilla (que servirà per avaluar una tasca) i compartir-lo automàticament amb dos alumnes, l’avaluat i l’avaluador.

esEspañol (Spanish) enEnglish (English)