Plantilles i scripts

Español (Spanish) English

En diferents articles d’aquest bloc he presentat algunes plantilles i scripts que he anat creant i que comparteixo amb llicència creative commons del tipus atribució, no comercial i compartir igual.

Les plantilles porten el codi font incorporat (només cal triar l’opció Eines / Editor d’scripts).

A continuació podeu trobar un enllaç a cada un, a mode d’índex:

 • CoRubrics: complement de fulls de càlcul de Google que permet fer avaluació, autoavaluació i coavaluació amb rúbriques de forma senzilla.
 • CLASS-MON: complement de fulls de càlcul de Google que ajuda als professors a identificar les dificultats dels estudiants. Està especialment pensat per al treball per projectes, però es pot fer servir també en assignatures amb altres metodologies.
 • ImExClass: complement de fulls de càlcul de Google que permet importar i exportar qualificacions entre un full de càlcul i Google Classroom.
 • qViC: plantilla amb script associat que permet fer el seguiment complet dels alumnes en una matèria. Des de l planificació de les sessions, passant per l’assistència, l’actitud a classe i les incidències i acabant per la gestió de notes i competències.
 • Programació ESO: plantilla per poder fer una programació competencial d’una matèria o projecte de l’ESO, segons el currículum de Catalunya.
 • Programació primària: plantilla per poder fer una programació competencial d’una àrea o projecte de primària, segons el currículum de Catalunya.
 • Plantilla per crear grups d’alumnes: és una plantilla de full de càlcul que, només amb fórmules, permet anar creant grups d’alumnes i veure fàcilment els alumnes que ja han coincidit en alguns grups.
 • Plantilla per compartir documents amb alumnes i/o famílies: en aquest article trobareu 2 plantilles que porten un script associat cada una.
  • Plantilla per crear una estructura de carpetes, una per cada alumne amb diferents subcarpetes. En una carpeta concreta del Drive es crearà una carpeta per cada alumne i es compartirà amb ell (i amb la seva família si s’indica). Aquesta carpeta pot tenir dos nivells de subcarpetes. Per exemple, una pel curs (2017-2018) i un segon nivell per ordenar els documents d’un curs (per exemple: informes d’avaluació, informacions, informes de projectes…)
  • Plantilla per distribuir fitxers que hi hagi en una carpeta a les carpetes dels alumnes.
  • Plantilla per renombrar arxius del Drive que hi hagi en una carpeta. S’indica el nom actual i el nom nou i l’scritp els renombra tots de cop.
 • Evaluación por rúbricas (sólo profesor): és un plantilla que va crear l’Alberto GilSanz perquè un professor avaluï amb un rúbrica un treball d’alumnes només amb un full de càlcul. Jo li vaig afegir l’script que permet enviar els resultats als alumnes.
 • Rúbrica d’un sol punt: és una plantilla que permet definir un arxiu plantilla (que servirà per avaluar una tasca) i compartir-lo automàticament amb dos alumnes, l’avaluat i l’avaluador.
 • Plantilla full seguiment tutorial dels alumnes (qSt): és una plantilla que permet tenir recollides totes les dades d’un alumne. Dades personals, acadèmiques i informacions que durant el curs cal recollir. Només és la plantilla, el tutor de grup la va omplint durant el curs, amb les dades i entrevistes diverses.

Español (Spanish) English