CoRubrics i CoRubrics GSD s’unifiquen

caCatalà (Catalan) esEspañol (Spanish)

Fins fa uns mesos, els formularis de Google creats amb comptes del domini Gmail (de l’estil xxx@gmail.com) havien de ser anònims. Google no permetia recollir l’adreça de qui els responia. Només aquells formularis creats amb un compte d’algun domini G Suite es podien utilitzar per recollir l’adreça de qui contestava.

Per aquesta raó, fa anys que existien les versions CoRubrics (per a utilitzar amb aquests comptes gmail) i CoRubrics GSD (per a utilitzar amb comptes d’algun domini G Suite).

La cosa va canviar fa un parell de mesos. Google va permetre que formularis creats amb comptes Gmail recollissin l’adreça. No funciona exactament igual que amb els formularis d’un compte de G Suite. En aquests l’adreça es recull sense que l’usuari hagi de fer res. En canvi amb els formularis de Gmail, és el propi usuari que ha d’indicar la seva adreça introduint-la en una caixa de text (podent inventar-se-la si vol).

Malgrat aquesta diferència, això ha permès que tots els comptes (G Suite o Gmail) puguin utilitzar la versió CoRubrics GSD. Aquesta versió té clares millores respecte a l’altra: diferencia coavaluació, autoavaluació i avaluació del professor, s’integra amb Classroom…

Per tant, a partir d’avui es manté la versió CoRubrics GSD i desapareix la versió CoRubrics.

caCatalà (Catalan) esEspañol (Spanish)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.