Per què utilitzo un quadern de seguiment d’alumnes fet amb Google Drive?

qvJa fa uns anys que he anat desenvolupant el meu propi Quadern virtual del professor, per fer el seguiment dels alumnes. Actualment el tinc fet amb Google Drive i són vàries les persones que m’han preguntat perquè no utilitzo aplicacions que es poden trobar per a tauletes (tipus Idoceo). En aquest article exposo els 4 motius que tinc.

Continue reading “Per què utilitzo un quadern de seguiment d’alumnes fet amb Google Drive?”

Quadern virtual del professor, versió 2.2

qv22-0De cara al curs que comença en pocs dies, he fet una millora del quadern virtual del professor. Si l’utilitzeu, crec que us serà força útil.

Bàsicament he afegit la funcionalitat d’ordenar els alumnes en ordre alfabètic. Així, si tenim altes o baixes a mig curs, seguirem tenint els alumnes ordenats.

Continue reading “Quadern virtual del professor, versió 2.2”

Traspassant tota la informació entre dos comptes de Google

La veritat és que no ho tenen fàcil per recuperar tot el que tenen i passar-ho a un altre compte. El procés que els recomano és llarg i cal anar fent-lo servei per servei. Existeix una aplicació de Google que serveix per fer còpia de tot un compte, que s’anomena Google Take out, però té un problema força greu. Serveix per a fer còpies, però no té cap aplicació per restaurar-les. Així que pel que volem no ens serveix 🙁

No queda altre remei que anar servei per servei per traspassar la informació. Anem a veure els serveis més importants.

Correu


Per al correu els recomano que facin dues accions.

  • Primer, que vagin al compte que tenen de l’institut i accedeixin a la configuració.

t1Que triïn l’opció Reenviament i POP/IMAP i accedeixin a la primera opció, Afegeix una adreça de reenviament. Caldrà indicar la seva nova adreça de Gmail i així, a partir d’aquell moment, qualsevol correu que rebin a l’adreça de l’institut s’enviarà també al nou correu.

  • Segon, que vagin al compte de correu nou i accedeixin a la configuració. Que triïn l’opció Comptes i importació. Al final de tot poden afegir un compte de correu POP3.

t2

Els demanarà que introdueixin l’adreça de correu i automàticament els apareixerà una pantalla on hauran alguns paràmetres. Com a nom d’usuari, cal indicar l’adreça de correu de l’institut. Com a contrasenya la que tenien a l’institut. Com a servidor de correu, pop.gmail.com. Com a port el 995. Cal marcar la casella En recuperar correu, utilitza una connexió segura (SSL).

t3

Després demanarà si volem poder enviar correu amb aquest nom, però cal indicar que no.

Si ho posen tot correctament, tots els correus que tenien al compte de l’institut aniran passant al nou correu de Gmail, a la Safata d’entrada (segons el nombre de correus pot trigar minuts o fins i tot hores).

Contactes


Aquest és més senzill. Han d’entrar al compte de l’institut i anar als seus contactes

t4

i triar, dins l’opció Més, l’opció Exporta.

t5

Han de triar Tots els contactes i el format CSV de Google. Això farà que se’ls descarregui un fitxer, de nom google.csv.

Un cop tenen aquest fitxer, poden anar al seu nom compte de Gmail, i entrar a contactes. Triar l’opció Més i dins, l’opció Importa. Seleccionen el fitxer que han descarregat i llestos, ja tenen els contactes traspassats.

Sites


Per traspassar les sites, és força pesat, ja que ho han de fer una per una. Cal entrar a cada una de les sites, triar l’opció Comparteix

t6

Després han de compartir la site amb la nova adreça de Gmail. És recomanable compartir-ho amb permís de Propietari.

Un cop compartit, cal entrar al compte del Gmail. Per accedir a la Site, cal seguir l’enllaç que haurà arribat pel correu, ja que la site no apareixerà a la llista de Sites (ni amb el cerdador). La causa és que s’ha creat en el domini de l’institut, i per tant, només els apareix als usuaris d’aquest domini.

El procés encara no ha finalitzat. Només hem fet que la nova adreça pugui treballar amb la site, però en eliminar l’usuari de l’institut, s’eliminaria la site.

Per tant, cal fer-nos una còpia de la site. Per fer-ho, cal entrar a la gestió de la site (amb la nova adreça de Gmail)

t7baixar una mica la barra de desplaçament vertical fins poder veure el botó de copiart8

Es tria un nom per la site i ara sí, la site ens apareix a la nostra llista de sites de l’usuari del Gmail. I si s’elimina l’usuari de l’institut aquesta còpia no s’esborra.

Si la site té documents de Drive insertats, la cosa es complica força més. En copiar la site, tot funciona, però quan els documents s’esborrin, en la sites es deixaran de veure. En aquest cas, haurem de fer el següent pas (traspassar el google drive) i després, substituir document per document de la site.

Google Drive


Una opció seria fer el mateix que amb les sites. Compartir els documents i fer-ne còpia, però és una opció poc viable, ja que el nombre de documents pot ser molt elevat.

La que jo recomano als alumnes és descarregar-se tots els documents i tornar-los a pujar al nou drive. A continuació detallo com es fa, però abans cal tenir en compte tres inconvenients d’aquesta solució:

  • Si els documents els tenien compartits amb altres companys, aquesta compartició desapareixerà.
  • Els documents que estan fets en format Google Drive directament (documents, fulls de càlcul o presentacions) es descarregaran en el format que triem (OpenOffice o Microsoft Office). Aquesta conversió de format pot fer que hi hagi alguns desajustos.
  • L’exportació s’ha de fer de 2 GB en 2 GB. Per tant, si els alumnes tenen moltes GB en docuemets, hauran de fer l’exportació per passos.

Per fer l’exportació, només cal entrar al Drive del compte de l’institut, seleccionar totes les carpetes (si no es passen de 2GB) i triar l’opció Baixa que apareix al menú Més.

t9

Apareixerà un quadre de diàleg on els alumnes han d’indicar a quin format volen convertir els documents que es descarregaran.

t10Un cop baixat el fitxer comprimit, l’han de descomprimir i pujar tots els fitxers al Google Drive del nou compte. Per fer-ho, els recomano que instal·lin l’aplicació Google Drive per ordinador. D’aquesta manera els arxius aniran pujant automàticament.

Calendaris


El procés per traspassar calendaris és prou senzill, però també s’ha de realitzar calendari per calendari.

Primer de tot, els alumnes han d’entrar al compte d el’institut i accedir als calendaris. Seleccionar la fletxa desplegable del costat del nom del calendari i seleccionar Configuració del calendari.

t11Tot seguir, seleccionar el botó ICAL que apareix al costat d’Adreça privada.

t12

S’obrirà una finestra amb un enllaç. Fent clic a l’enllaç es descarregarà un fitxer.

Un cop tenen aquest fitxers, els alumnes han d’anar al nou usuari de Google i accedir als Calendaris.

Cal seleccionar Altres calendaris, que es troba situat a la part inferior esquerra de la pantalla i seleccionar Importa calendari.

t13

Es demana on esta el fitxer i a quin calendari es volen importen els esdeveniments, que per defecte és el de l’usuari. I llestos, els calendaris ja estan traspassats.

Blogger


Al meu centre no és habitual que els alumnes es creïn blocs amb el blogger, ja que utilitzem molt més les sites. Tot i això, si algun alumne se n’ha creat algun, traspassar-lo també és senzill.

Només cal que entrin a la configuració del blog amb el compte de l’institut i triïn l’opció Altres. Es fa clic sobre Exporta el bloc i s’obté un fitxer.

t14

Després han de crear-se un blog amb el compte nou de Google i fer el mateix procés triant l’opció Importa blog. I ja estarà el blog al nou usuari.

Youtube


Aquest és el que té pitjor solució, ja que no té cap manera exportar ni res similar. L’única opció consisteix en descarregar-se els vídeos del compte de l’institut i tonar-los a pujar al canal del nou usuari.

Els problemes, a part que si hi ha molt vídeos pot ser molt pesat, són dos: 1) es perden totes les estadístiques., per tant, el nombre de visualitzacions 2) com que és un nou vídeo, qualsevol enllaç que s’hagués fet a aquell vídeo (en una site o similar) deixaria de funcionar.

Google+


Com que la majoria de cercles que els alumnes creen és amb alumnes de l’institut, no té gaire sentit intentar exportar cercles. Per tant, pel Google+ només els recomano que es descarreguin les imatges que hagin pogut pujar i res més.

I fins aquí tot el procés que han de realitzar els alumnes que perden un compte de Google apps for education. És una mica pesat, però seguint la guia ho fan sense problemes i no perden cap dada important.

Aquest mateix procés realitzen alguns professors, ja que si han estat alguns anys al centre, també han utilitzat molt el compte de Google apps for education del centre i no volen perdre les dades.

Espero que pugui ser d’utilitat.

Creant un Google apps script

Primer de tot cal tenir en compte que els Google apps script es basen en Javascript. No cal ser-ne un expert programador, ans al contrari, però si que s’ha de dominar una mica la sintaxi del llenguatge. Per tant, si no coneixeu la sintaxi del Javascript, jo us recomano que aneu al següent enllaç i realitzeu les activitats que us proposen. Són 16 mòduls que es poden fer en unes 10 hores, però tampoc cal que els feu tots. Amb els 5 o 6 primers ja fareu. http://www.codecademy.com/tracks/javascript

Un cop coneguda la sintaxi del Javscript, centrem-nos en un exemple d’script. En aquest cas, farem un script per aconseguir que un formulari arribi per correu electrònic a la persona que el contesta.

Al web del meu centre tenim un formulari per si algú de la comunitat educativa vol fer arribar a la direcció alguna queixa o suggeriment. És un formulari fet amb Google que només té 4 camps: Nom i Cognoms / Adreça de correu / Curs (només si és alumne o família) / Descripció de la queixa o suggeriment.

El que ha de fer l’script que us vull presentar és enviar una còpia de les respostes a la persona contesti el formulari. Si teniu un GAFE això es pot fer obligant a l’usuari a iniciar sessió, però en aquest cas volem que contestin el formulari persones que no estan al nostre GAFE (famílies, empreses…).

Primer de tot, lògicament, cal crear el formulari de Google i accedir al full de càlcul on aniran a parar les respostes del formulari.

Dins d’aquest full de càlcul, accedirem a Eines / Editor d’script

script1

Crearem un script en blanc i escriurem el següent codi:

script2

/**
* Envia les respostes d'un formulari 
* per mail 
*/ 

function onChange() { 
//Preparem els destinataris i el cos del missatge 
var cap="Heu enviat correctament una queixa o suggeriment a l'INS L'Estatut. A continuació podeu veure les dades que heu indicat:"; 
var titol= "Confirmació queixa o suggeriment"; 

var cosmissatge=cap; 
var dest = ""; 
var camp = ""; 
var llibreActual = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
var fullrespostes = llibreActual.getSheets()[0]; 
var rangresp = fullrespostes.getDataRange(); 
var ul_fila= rangresp.getNumRows(); 
var trobat=0; 
//Recollim la darrera fila del full de respostes
for (j=1; j<rangresp.getNumColumns()+1;j++){ 
camp = rangresp.getCell(ul_fila,j).getValue(); 
for (i=0;i<camp.length;i++){ if (camp.charAt(i)==='@'){ 
trobat=1; 
} 
}
if (trobat===1){ 
dest=camp; 
trobat=0; 
} else { 
cosmissatge= cosmissatge+rangresp.getCell(1,j).getValue()+": "+camp+" "; 
}
}
//Enviem els missatges 
GmailApp.sendEmail(dest, titol, '',{ htmlBody: cosmissatge}); 
};

Analitzem una mica aquest codi i veiem enllaços interessants per seguir aprofundint. L’inici només serveix per definir variables (Títol del correu que s’enviarà / Capçalera del correu) i altres variables de programació. Cal fer esment a tres concretes:

var llibreActual = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
var fullrespostes = llibreActual.getSheets()[0]; 
var rangresp = fullrespostes.getDataRange();

Per entendre aquestes, ens anirà molt bé l’ajuda de Google. La trobareu a https://developers.google.com/apps-script/reference/spreadsheet/spreadsheet-app Aquí se’ns mostren tots els objectes propis de les aplicacions de Google i les seves propietats. En les variables que he definit a l’script, la variable llibreActual és un llibre de càlcul sencer. Concretament el llibre actiu. La variable fullrespostes, és el primer full de càlcul del llibre. La variable rangresp és un conjunt de cel·les, totes les que tenen dades. Haguéssim pogut obtenir directament la darrera variable, rangresp, fent

var rangresp = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets()[0].getDataRange()

però així d’entrada potser hagués estat més difícil d’entendre. Tots els scripts es basen en això, objectes i propietats. Amb l’ajuda de Google, podem trobar qualsevol cosa de les aplicacions de Google (valors cel·les, destinataris de correus, nombre de files, text d¡un document…). Seguint amb l’exemple,

var ul_fila= rangresp.getNumRows(); 
var trobat=0; 
//Recollim la darrera fila del full de respostes
for (j=1; j<rangresp.getNumColumns()+1;j++){ 
camp = rangresp.getCell(ul_fila,j).getValue(); 
for (i=0;i<camp.length;i++){ if (camp.charAt(i)==='@'){ 
trobat=1; 
} 
}
if (trobat===1){ 
dest=camp; 
trobat=0; 
} else { 
cosmissatge= cosmissatge+rangresp.getCell(1,j).getValue()+": "+camp+""; 
}
}

mirem cel·la per cel·la de la darrera fila. Per això definim una variable ul_fila que és el nombre de files del rang amb dades. Justament l’última té la resposta que volem enviar. Fixeu-vos que podem mirar el valor de cada cel·la fent un bucle for, així les mirarem totes. Per accedir al valor, utilitzem les propietats getCell (per fixar la cel·la) i getValue (per obtenir-ne el valor). Com que no sabem en quin camp l’usuari posarà el mail, el que fem és mirar lletra per lletra si aquella cel·la té el símbol @. Per fer-ho, utilitzem un segon for, que va comparant cada lletra amb l’@.

Ja només resta crear el cos del missatge, on hi posarem el nom del camp (que està a la primera fila) i a continuació la resposta.

L’script acaba enviant el correu

//Enviem els missatges 
GmailApp.sendEmail(dest, titol, '',{ htmlBody: cosmissatge});

Per fer-ho utilitzem un altre objecte de Google. No és de fulls de càlcul, sinó de correu. En un altre apartat de la pàgina d’ajuda de Google podem trobar els objectes del Gmail: https://developers.google.com/apps-script/reference/gmail/

Un cop fet l’script i entès el seu funcionament, només ens falta programar que s’executi cada cop que algú respongui el formulari. Això ho farem amb els disparadors.

script4

Configurarem que l’script que acabem de crear, s’executi cada cop que algú respongui el formulari.

script5

Aquí és important quin usuari està activant el disparador, ja que aquest serà l’usuari que enviarà el mail. Si estem creant l’script amb usuari de professor, però volem que el mail l’enviï un usuari de centre, caldrà compartir el full amb l’usuari de centre en mode edició i que aquest activi el disparador.

Si voleu veure com funciona aquest script a la pràctica, a continuació teniu el formulari. Si el contesteu, rebreu un correu meu amb la confirmació.

https://docs.google.com/a/insestatut.cat/forms/d/1k_0VSP6qP0S5f66MWe0vwztw-EzJi4sXVcFRhS14zx8/viewform

Crec que els Google apps scripts són una gran eina, ja que ens pot servir per infinitat d’operacions (copiar dades entre fulls, combinar informació de documets i fulls de càlcul i enviar-ho per mail…).. Si sabeu una mica de programació no us serà gens difícil entrar en la seva forma de funcionar i podreu fer el que vulgueu. Són ideals per automatitzar processos que d’altre manera s’han de fer de forma manual.

Permetre comentar a Google Sites sense permís d’edició amb DISQUS

DISQUS és un servei de comentaris. Permet crear converses de comentaris, definir l’aspecte que han de tenir, la manera d’ordenar-se, si s’han de moderar, etc.

Qualsevol usuari que arribi al nostre Google Site, si té un compte de Google, de Facebook o de Twitter, ens podrà deixar un comentari. I si no té cap d’aquests usuaris, podrà crear-se un usuari de Disqus per fer-ho.

Per començar, us deixo un enllaç a un Site on he afegit aquests cometaris perquè en pugueu veure l’aspecte: https://sites.google.com/a/insestatut.cat/corubrics/comentaris

disqus1

De moment DISQUS encara no està en català, però la traducció està en camí, així que ben aviat ja hi estarà.
Anem a veure el procés per afegir aquests comentaris, que no es gaire complicat:

1- Crear un compte a DISQUS

Si és el primer cop que s’afegeixen comentaris a un lloc, la persona que ha creat el Site s’haurà de crear un compte a DISQUS. Si és un Site que creen els alumnes, són ells qui se l’hauran de crear. Si és un Site de professor, és el professor qui l’haurà de crear. Si ja tenim un compte creat, podem saltar al pas 2.

DISQUS permet accedir des d’un usuari de Google (o de  Fcebook o Twitter). Així que si hem fet un Google Site vol dir que tenim un usuari de Google, per tant no caldrà ni crear-se un nou usuari. Podrem identificar-nos amb el nostre usuari de Google.

Accedim a http://disqus.com i triem l’opció Log in

disqus2Ens creem un compte nou o bé ens identifiquem amb un de Google:

disqus3

Si ens identifiquem amb l’usuari de Google haurem de donar permís a l’aplicació perquè consulti la nostra adreça de correu.

2- Afegir el Site a DISQUS

Un cop identificats, tornarem a la pantalla inicial, però enlloc del botó de Log in hi ha la nostra fotografia (si en tenim al compte de Google), amb una fletxa per accedir a un menú.

Seleccionem l’opció Dashboard:

disqus4I afegim un Site:

disqus5

Se’ns demana un nom de lloc i automàticament es crea un nom curt que haurem de recordar.

disqus7

Després ens demana a quin plataforma ho volem instal·lar, però podem saltar-ho seleccionant la pestanya General que teniu a la part superior esquerra.

disqus8

En aquesta pantalla podreu configurar l’aparença, si els comentaris es moderaran, etc.

Ja podem sortir del DISQUS i anar al nostre Google Sites on volem afegir la possibilitat de fer comentaris.

3- Configurar el Google Sites perquè usi DISQUS

Un cop al nostre Google Site, anem a la pàgina on volem posar els comentaris (pot ser una pàgina nova) i l’editem.

Un cop en edició, situem el cursos al lloc exacte on aniran els comentaris i seleccionem el menú Insereix i triem Més gadgets…

disqus9

Tirarem Afegeix un gadget per URL i posarem la següent adreça
https://google-sites-disqus.googlecode.com/git/disqus-gadget.xml

disqus10

Ja només queda ompir dos paràmetres: Disqus Shortname (el nom que havíem de recordar quan hem creat el Site a DISQUS) i la URL del nostre lloc.

disqus11Un cop desat, a la pàgina ja apareix una caixa perquè qualsevol persona que s’identifiqui amb Facebook, Twitter o Google pugui deixar comentaris.

disqus12

En cas que haguem posat que els comentaris siguin moderats, per la pàgina de DISQUS podrem acceptar-los i que es publiquin o rebutjar-los i que s’eliminin sense haver aparegut al nostre Site.

Aquest sistema, que un cop es té creat un usuari de DISQUS és molt ràpid d’implementar, permet que els alumnes lliurin feines i els professors els puguem fer comentaris per tal de destacar les coses a millorar o els aspectes més positius o negatius. O que els mateixos alumnes comentin treballs d’altres companys.

Evidentment, si el Site només està compartit amb nosaltres, ningú més el podrà veure i, per tant, ningú més podrà ni comentar ni veure els nostres comentaris.