Inici

Español (Spanish)

En tot cas, una mínima presentació. Vaig començar al món de l’educació secundària a l’any 1999. Venia de treballar 5 anys en una empresa d’informàtica però els valors que s’hi respiraven no m’entusiasmaven. Com que feia força anys que tenia contacte amb el món de l’educació en el lleure, vaig tirar-me a la piscina, vaig plegar de la feina i al cap d’uns mesos vaig entrar de professor de tecnologia i matemàtiques en una escola concertada.
Allà vaig donar classes a batxillerat i a cicles formatius de grau mig i superior.
Al 2005 vaig aprovar les oposicions i des de llavors estic en un institut públic, fent de professor de tecnologia. I, alguna anys, he desenvolupat al càrrec (coordinador pedagògic, coordinador d’activitats i serveis escolars, coordinador de pla estratègic…).
Sense ser mai coordinador TIC ni TAC, sempre he col·laborat en la implementació de tecnologia. Moodle, Joomla, Google apps for education,…
Bàsicament, aquesta és la part que crec que puc compartir millor.