Oct, 2018

Quadern per avaluar per competències… o com jo interpreto l’ordre d’avaluació ENS/108/2018,

Ser professor d’un centre i no tenir cap mena de responsabilitat directe ni relació amb les persones del Departament d’Ensenyament és, per a certes coses, un avantatge. I, una d’elles, és per interpretar les ordres i normatives. No conec qui ha fet la del juliol passat, ni m’han consultat ni m’han fet formació ni res similar. Així que puc llegir i fer la meva interpretació. Això sí, interpretació honesta i no interessada.

Tota aquesta introducció per presentar una primera versió del que acabarà sent el Quadern Virtual del Professor per avaluar competencialment. Vaja, per avaluar segons la meva interpretació del que l’ordre d’avaluació indica sobre com hem d’avaluar. Per dir la veritat, no és la meva interpretació després de llegir l’ordre i prou. És la meva interpretació després de llegir l’ordre, de llegir molts referents de l’avaluació formativa, de compartir amb molts professors dubtes i pràctiques, de reflexionar molt com fer una bona avaluació i un llarg etcètera.

Després de tot això, com faré l’avaluació competencial més enllà de canviar lletres per nombres? A continuació ho explico i comparteixo el full de càlcul que pot ajudar (encara en fase beta molt primerenca). Sóc ferm defensor de la tecnologia quan ens facilita les tasques, les pedagògiques també. Vull fer constar que és com jo ho faré (no pas com s’ha de fer, que crec que ningú ho sap massa).

(más…)

Rúbricas y evaluación formativa

Mucha gente todavía cree que evaluar con rúbricas es realizar evaluación formativa y, en muchos casos, no es así. Una rúbrica, de hecho, proporciona criterios claros a la hora de evaluar una tarea. Ahora bien, esto se puede hacer para que el alumno detecte sus errores y sus puntos fuertes y para que reflexione sobre su aprendizaje (evaluación formativa) o se puede hacer de forma simplemente mecánica para calificar tareas (evaluación sumativa o certificadora).

No reniego de ninguna de las dos, tanto sea para evaluación formativa como para evaluación sumativa, utilizar rúbricas siempre es positivo. El alumno conoce los criterios que se utilizarán para evaluar una tarea. Y eso siempre es positivo.

Ahora bien, ya que utilizamos las rúbricas, utilicemos las mismas realizando evaluación formativa, que hay mil estudios que demuestran que es una de las medidas que más mejora el aprendizaje de los alumnos. ¿Y qué quiere decir exactamente hacer evaluación formativa con rúbricas?

(más…)