Nova versió del quadern virtual (4.0) i de l’Assistatut (2.0)

caCatalà (Catalan) esEspañol (Spanish)

Acabo de publicar una nova versió del quadern virtual, la 4.0, i de l’Assistatut, la 2.0. Les dues millores més importants són que s’eliminen les diferents plantilles i s’unifiquen totes en una. A més, ara es permet que les sessions durin 2 hores.

Com és lògic, s’han implementat més millores menys destacades: ocultació automàtica de columnes un cop han passat les dades, permetre definir observacions estàndards, adaptar les notes finals d’avaluació a la nova nomenclatura del Departament (no assoliment, assoliment suficient…) i algunes més.

Podeu trobar tota la informació als webs corresponents:

caCatalà (Catalan) esEspañol (Spanish)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.