PBL

Various methodologies, please!

(image by Juan Pablo Bravo, from The Noun Project)

Lately I have seen many schools that presume of working only by projects. I use this methodology (or method, we won’t go into it now) very often. I am in a school where students do projects for a couple of hours each day approximately.

But I don’t understand this habit of saying that everything is done by projects. To begin with, when you scratch a little, questions and shuffle projects (if you have them open), you realize that some parts of what they call projects we call laboratory practices, manipulative math exercises, classical play performances…. a project, as I understand them, has a final product or a clear guiding question and all the research and activities that students do are aimed at getting the product or answering the question. (more…)

Share and encourage sharing!

Today is the end of the year and I have a simple wish for the next one. In fact I have it today and the rest of the year, but these days it is more typical to communicate them.

A very simple desire: share and encourage the sharing of the materials you create as teachers.

(more…)

Creem realitat virtual (VR) a l’aula

Aquest curs he començat a utilitzar la realitat virtual a classe. Amb unes simples ulleres com les de la imatge, ens hem endinsat en el món de la creació en 3D.

Aplicacions de la VR a classe n’hi ha infinites i no les descobrirem ara totes. Només presentaré l’activitat que faig per tal que siguin els mateixos alumnes els que creïn objectes en 3D que es poden veure després en unes ulleres de VR.

(more…)

La coavaluació i l’autoavaluació ens permeten conèixer millor els alumnes

Quan vaig començar a utilitzar les rúbriques d’avaluació ara fa 5 anys, les usava exclusivament per avaluar activitats concretes. Com que sóc de l’especialitat de tecnologia, vaig començar a utilitzar-les per avaluar objectes o productes que els alumnes construïen. Una maqueta d’una casa, un anunci de televisió, un programa de ràdio, un joc de mecanismes… Quan començàvem l’activitat els alumnes coneixien el que els demanava i, per tant, entenien millor la qualificació final.

Amb el temps, vaig introduir la coavaluació. No només era jo qui avaluava el producte final de l’activitat, sinó que els companys també ho feien. Això dotava als alumnes de sentit crític, tan amb els seus treballs com amb els dels companys.

(more…)

Organitzant projectes amb eines de Google

Ja fa força anys que treballo a l’aula amb projectes (no entrarem ara a discutir si són o no ABP) i en farà quatre que ho faig de manera transversal. De manera transversal o globalitzada o interdisciplinar o… vaja, que cadascú li posa el nom que vol. Per entendre’ns, fa quatre anys que faig projectes on intervenen diferents professors de diferents matèries. I la veritat és que no és gens senzilla la coordinació entre tots si del que es tracta és que els alumnes facin un sol projecte i no acabin fent trossos a cada matèria sobre un mateix tema.

Les eines del Google apps m’han ajudat en aquesta coordinació i en aquest article explicaré la manera en que actualment els organitzem (tot i que aquesta manera està en constant evolució). Sense voler donar lliçons de res, crec que pot ser útil per agafar idees o per veure el que no s’ha de fer 😉

(more…)