Comunication

Easily share your Android screen with a computer

30Can it be useful to project an Android screen in an educational center? There are a couple of situations where it can be very helpful. And you have to find some way to do it quickly and easily.

In the course initial meetings with families is a good time to do some training on digital topics. In my center, for example, we give an account of our domain G Suite each family, so this training is essential. In an article a few months ago, I explained the services families can use, Users for families in a G Suite for education domain.

(more…)

How do I use Google Classroom?

I’ve been using Google Classroom in the classroom with students for 3 years. At first, there were few of us who dared to jump in. I’ve seen a lot more people using it lately. I have already explained in one article that Moodle and Classroom are different things to me. Neither better nor worse. In any case, Classroom is better suited to my way of managing the classroom. Following several conversations I’ve had lately, this article explains how I use it. It’s not the best way, nor the only way. But I share it in case it can be an inspiration or just to find out how NOT to use it 😉

(more…)

Per què no compartim dades automàticament entre professors?

Una de les coses que més em sorprèn dels instituts és veure com els professors recullen i anoten molta informació dels seus alumnes, però aquesta només es comparteix oralment a les reunions. Com que la memòria és limitada, tots els professors utilitzem el típic quadern de notes, ja sigui en paper o en format digital. Més o menys, tots hi anotem les mateixes coses. A part de les típiques notes d’activitats i exàmens, també s’hi anoten absències, retards, incidències, si els alumnes porten el material, si han treballat a l’aula, si han fet les tasques pendents per casa, etc. (more…)

Assistatut: afegida la funcionalitat perquè les famílies consultin dades

zfTal i como anunciava en el darrer article, ja he acabat de desenvolupar un complement per tal que les famílies puguin consultar les dades d’assistència i les incidències dels seus alumnes. Si en un centre tots els professors utilitzen el Quadern Virtual del professor i té també implementat l’Assistatut, amb les instruccions següents es podrà crear un web per tal que les famílies puguin consultar les dades del seu alumnes, d’una forma senzilla. (more…)

Nova versió de CoRubrics

corubricsAcabo de publicar una nova versió de CoRubrics i de CoRubrics GAFE, l’eina informàtica que permet fer coavaluació amb rúbriques de forma senzilla.

Aquesta nova versió, la versió 1.2, té dos canvis respecte a l’anterior.

(more…)