May, 2018

Working with Google documents offline

All of us who work mainly in the cloud (in my case, almost exclusively) have heard comments like: “It’s great to have all the information in the cloud, but the day you don’t have the internet you won’t be able to do anything”. This statement has not been true for a long time now, but it’s okay to remember it and see how to set it all up so that we can really work when we don’t have access to the network. In this article we will see how to access documents, presentations and spreadsheets in Google format that we have on Drive and how we can work. It is necessary to specify that, for the moment, we can only work with these 3 types of files. Therefore, without connection we will not be able to work with sites, forms, drawings, mymaps, etc.

(more…)

Programar el treball per projectes

Fa uns quants anys que intento aprofitar l’aprenentatge basat en projectes a les meves classes i, també, al centre amb projectes interdisciplinaris. Tot i això, com més hi treballo més m’adono que n’he d’aprendre més.

És per això que he decidit anar publicant alguns articles amb algunes de les conclusions a les que vaig arribant. Igual que la resta d’articles que trobareu en aquest blog, en cap cas vol ser referència ni indicar l’únic camí. Simplement pretenc obligar-me a reflexionar sobre el que faig (i això ja és prou interessant, ho llegeixi algú o no) i compartir l’experiència. Sempre he defensat que cal compartir el que es fa a l’aula, ni que sigui perquè altres vegin el que no s’ha de fer mai. Així que aquest article serà molt poc tecnològic.

Però entrem en matèria. En aquest article vull parlar de l’inici d’un projecte: de la seva programació. Certament els projectes són vius i del que es programa al que acaba passant hi ha d’haver diferències. Però a mi sempre m’ha anat molt bé programar els aprenentatges. I, amb més raó, si no només volem treballar continguts. Si volem un projecte amb aprenentatges significatius, on es treballin els continguts però amb la finalitat d’adquirir competències, cal programar-lo bé.

(more…)