Quadern virtual del professor, versió 3.1

qv31Estem ja al tercer trimestre i molts equips directius comencen a planificar el curs que ve. Per la majoria de professors encara és d’hora, que prou feina tenim amb el tercer trimestre. Tot i això, i per qui vulgui anar preparant el proper curs i provant opcions, he publicat la versió 3.1 del Quadern virtual del professor, amb algunes novetats.

Continue reading “Quadern virtual del professor, versió 3.1”

Coavaluant amb rúbriques: riscos i avantatges

Font: OregonDOT https://www.flickr.com/people/oregondot/

Fa ja més d’una any vaig desenvolupar una plantilla feta amb Google Drive per tal d’automatitzar el procés de coavaluació amb rúbriques, de nom CoRubrics. D’una manera prou senzilla, els alumnes poden utilitzar una rúbrica per avaluar els seus companys i al professor se li calculen les mitjanes, numèriques i per nivells, de forma automàtica.

El fet de desenvolupar aquesta eina ha fet que hagi utilitzat molt sovint la coavaluació amb els alumnes de secundària, i he vist que té grans avantatges però també algun risc que descric en aquest article.

Continue reading “Coavaluant amb rúbriques: riscos i avantatges”

Quadern virtual del professor, versió 3.0

qv22-0Tot i que el curs ja fa més d’un mes que ha començat i, per tant, la gent que utilitza el quadern virtual per a portar el seguiment dels seus alumnes ja els tenen creats i no poden actualitzar-se, he creat una nova versió del quadern virtual del professor.

Continue reading “Quadern virtual del professor, versió 3.0”

Localitzant telèfons mòbils

 Si el telèfon que ha desaparegut és Android, està encès i té configurat algun compte de Google (Gmail, un compte de Google apps for Education, XTEC…) és molt senzill poder accedir-hi de forma remota des d’un ordinador. Això si, calen les tres condicions: mòbil Android, encès i amb compte de Google configurat.

Per gestionar el telèfon, només cal accedir al web:

 https://www.google.com/android/devicemanager

Se’ns demanarà l’usuari i la contrasenya del compte de Google i ja està. Si el mòbil té el GPS desactivat, apareix una pantalla com la següent:

lm1

I si té el GPS activat, apareix la mateixa pantalla però indicant l’ubicació del mòbil:

lm2

Si el mòbil ha desaparegut a l’institut, normalment la ubicació la tenim clara, per tant no ens aporta gaire. Però si les opcions que ofereix.

La primera opció que jo utilitzo és Bloqueja. D’aquesta manera es defineix una contrasenya per accedir al mòbil (no necessari si l’alumne ja en tenia una posada). I la segona opció és Truca. Aquesta opció fa sonar el telèfon al màxim volum, encara que l’usuari el tingués en silenci o en vibració. Quan hi ha sospites que algú ha perdut o li han agafat el mòbil en una aula, fer-lo sonar és una bona opció per recuperar-lo.

L’opció Esborra és molt dràstica. Esborra tot el contingut del mòbil, però només s’ha d’utilitzar si ja se sap que no es podrà recuperar el telèfon.

Si el GPS està activat habitualment, Google ofereix una altra web per veure els moviments del mòbil. Aquesta és:

https://maps.google.com/locationhistory

Si hi accedim amb l’usuari de Google, apareix un plànol

lm3

Podem triar el dia que volem i es mostrà un plànol amb els diferents punts de pas. Si cliquem un punt, veurem l’hora en que el telèfon estava en aquella ubicació.

Si al vostre centre assigneu un compte de correu a cada alumne, amb Google apps for education (GAFE), és molt possible que els alumnes configurin aquest compte al mòbil i, per tant, podeu utilitzar aquestes opcions.

Això obre una porta una mica controvertida, ja que si l’alumne ha configurat el compte al telèfon, el professor del centre que administra el Google apps for education podria localitzar-lo. L’administrador pot canviar la contrasenya del compte de l’alumne. Per tant, podria entrar a les webs anterior i localitzar un alumne en qualsevol moment (si aquest porta el mòbil Android a sobre encès amb el compte de Google configurat i el GPS obert).

Però en tot cas, l’article pretén poder ajudar a desfer els embolics que es creen en un centre quan un mòbil desapareix.

Per què utilitzo un quadern de seguiment d’alumnes fet amb Google Drive?

qvJa fa uns anys que he anat desenvolupant el meu propi Quadern virtual del professor, per fer el seguiment dels alumnes. Actualment el tinc fet amb Google Drive i són vàries les persones que m’han preguntat perquè no utilitzo aplicacions que es poden trobar per a tauletes (tipus Idoceo). En aquest article exposo els 4 motius que tinc.

Continue reading “Per què utilitzo un quadern de seguiment d’alumnes fet amb Google Drive?”