Moodle

És Google Classroom un bon substitut de Moodle?

La setmana passada algú em feia aquesta pregunta per twitter. La meva resposta és clara i contundent: no!

Contestada la pregunta del títol, cal explicar que ja fa més d’un any que he deixat d’utilitzar Moodle i només treballo amb Classroom i la resta d’aplicacions del que ara s’anomena G Suite for education, que abans es deia Google apps for education (Calendaris, Formularis, Sites…).

Això pot semblar contradictori, però en l’article intentaré explicar que no ho és tant.

(més…)

Identificar-nos a Moodle amb l’usuari de Google apps

Així, per exemple, si volem utilitzar l’aplicació Prezi i no volem tenir un altre usuari i una altra contrasenya, podem identificar-nos amb l’usuari que tinguem a Facebook. A través del protocol, serem redirigits al web de Facebook i, si en donem permís, Facebook comprovarà que les dades són correctes i ens tornarà al web de Prezi ja identificats.

Això mateix ho podem utilitzar per evitar que un alumne tingui un usuari al Google apps for education i un altre al Moodle. Podem configurar el Moodle per tal que, utilitzant el protocol Oauth 2, utilitzi usuaris de Google apps for education.
És important tenir en compte que habilitar aquesta opció no deshabilita les altres identificacions. Per tant, els usuaris que no es modifiquin seguiran entrant amb usuari i contrasenya sense cap problema.
Per aconseguir aquesta funcionalitat, haurem d’instal·lar al servidor Moodle un connector anomenat Oauth2 Authenticacion. Aquest connector també permet utilitzar usuaris de Facebook o de WindowsLive, però aquí ens centrarem amb els usuaris de Google apps for education.
Les instruccions dels desenvolupadors són molt senzilles, però quan s’implementa no resulten tan senzilles per les persones poc expertes. Així que citaré els passos que ens recomanen i comentaré els afegits que cal fer:
1.- Descarregar el connector de l’adreça https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=auth_googleoauth2
Aquest connector serveix per les versions 2.1 i superior (inclosa la darrera, la 2.5)

2.- Afegir el connector a la carpeta /auth/googleoauth2/ del servidor
Ho podeu fer per FTP o a través d’alguna aplicació del vostre hosting.

3.- Dins del menú d’Administració del Moodle, habilitar el connector Google Oauth 2 (Administració del lloc > Connectors > Atenticació > Gestió de l’autenticació)
4.- Als paràmetres del connector Oauth 2 (Administració del lloc > Connectors > Atenticació > Google Oauth 2), introduir el Google client ID i  Google secret.
Aquí surt la primera dificultat pels inexperts en la matèria. Per aconseguir aquestes dades, ens caldrà anar a l’adreça següent: https://code.google.com/apis/console. En aquesta adreça, si tenim el Google apps for education, hi trobarem les dades que en caen (en la captura he esborrat part de les dades per seguretat).
Els desenvolupadors no ens ho avisen, però ja que estem en aquesta pàgina de l’API de Google, aprofitem i canviem un parell de coses més. Amb el botó Edit branding information, posem la Home page URL del vostre Moodle. I amb l’enllaç Edit settings, poseu la Redirect URLs. Ha de ser l’adreça del vostre Moodle, afegint-li auth/googleoauth2/google_redirect.php
Ara ja tenim configurat el Moodle i el Google per tal que entre ells es puguin passar identificacions.
5- Canviar la plantilla HTML d’entrada, afegint un codi.
Ens falta modificar la pàgina del Moodle on es demana l’usuai i la contrasenya. Aquesta pàgina (si el vostre tema no n’utilitza una d’específica), està a login/index_form.html
Editem aquest fitxer i al final de tot, afegim el codi següent (en negreta hi ha l’adreça de la imatge que vulgueu posar per tal que els usuaris hagin de clicar).


<?php
//get previous auth provider
$allauthproviders = optional_param('allauthproviders', false, PARAM_BOOL);
$cookiename = 'MOODLEGOOGLEOAUTH2_'.$CFG->sessioncookie;
if (empty($_COOKIE[$cookiename])) {
$authprovider = '';
} else {
$authprovider = $_COOKIE[$cookiename];
}
?>
<center>
<?php
echo get_string('signinwithanaccount','auth_googleoauth2');
?>
<div style="width:'1%'">
<?php
$displayprovider = ((empty($authprovider) || $authprovider == 'google' || $allauthproviders) && get_config('auth/googleoauth2', 'googleclientid'));
$providerdisplaystyle = $displayprovider?'display:inline-block;':'display:none;';
?>
<div class="singinprovider" style="<?php echo $providerdisplaystyle; ?>">
<a href="https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=<?php echo get_config('auth/googleoauth2', 'googleclientid'); ?>&redirect_uri=<?php echo $CFG->wwwroot; ?>/auth/googleoauth2/google_redirect.php&scope=https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email&response_type=code">
<img width="118" height="52" src="adreça_de_la_imatge_del_boto" />
</a>
</div>
</center>

La pàgina per identificar-se quedarà, segons el tema i la imatge que trieu, d’una forma semblant a:
Clicant el botó, l’alumne (o professor) utilitzarà el seu usuari de Google apps for education. Si l’usuari no existeix al Moodle, automàticament el crearà.
Si ja existeix, haureu de fer un darrer pas per modificar-li el perfil indicant que voleu que utilitzi el Google Oauth 2
6- Modificar el perfil dels usuaris ja creats i triar identificació Google Oath2.
Els usuaris creats prèviament, si no els feu cap canvi seguiran entrant amb usuari i contrasenya. Si voleu que canviïn i entrin amb el Google apps for education, haureu d’entrar al seu perfil de Moodle i assegurar-vos de dues coses:
  • Que en el camp adreça electrònica tingui l’adreça correcte del seu usuari de Google apps for education.
  • Que en el mètode d’indentificació, tingui triat Google Oauth2.
 

Connector Moodle: Onetopic (un tema a la vez)

Es tracta del Onetopic (un tema a la vez), desenvolupat pel David Herney. La primera versió la va desenvolupar pel Moodle 1.9, i fa poc dies va treure la versió pel Moodle 2.5.

El que fa aquest connector és afegir un format de curs. A més del format per temes, del format per setmanes,  social, etc., quan l’administrador del vostre Moodle l’hagi instal·lat, us apareixerà el Onetopic format. O el que és el mateix, el format en pestanyes.

Un cop activat, al curs li apareixen unes pestanyes, el nom de les quals és personalitzable. Enlloc de tenir una pàgina llarguíssima amb tots els temes un sota l’altre, apareixen els temes en pestanyes.
Com que una imatge val més que mil paraules, poso dues imatges d’un mateix curs. La primera en format onetopic i l’altra en format per temes.

Format Onetopic

Format per temes

Per mi el primer és molt més clar i l’opinió dels meus alumnes també és aquesta. Així que si el vostre Moodle no té aquest format, demaneu a l’administrador que l’instal·li o instal·leu vosaltres mateixos si en sou administradors.
Algú utilitza algun altre connector del Moodle que realment valgui la pena i que fins ara estigui actualitzat regularment?

Plataformes educatives

Jo, personalment, utilitzo Moodle i el seguiré utilitzant. Té grans possibilitats i seria una llàstima perdre-les per la seva aparença. Però no per això deixo de complementar-lo amb altres eines.
La meva manera de funcionar és combinar el Moodle amb el Google app, que al nostre centre està unit amb un sol usuari. Bàsicament fins ara utilitzava el Google Drive. I fa ben poquet he afegit les Comunitats privades de Google+. Anem a pams.
Per a què utilitzo el Moodle?
De les moltes possibilitats que té, jo el Moodle l’utilitzo bàsicament per a cinc coses:
Em sembla important que l’alumne tingui un lloc endreçat on trobar les coses, i més si s’ha deixat d’utilitzar llibre en paper i tampoc s’utilitza llibre digital.
A més, si les famílies també hi tenen accés, és una gran eina perquè puguin fer el seguiment dels alumnes.
Per a què utilitzo el Google Drive?
Tot i que no dubto de les extraordinàries possibilitats, l’experiència m’ha fet veure que fer el lliurament de feines compartint documents amb Google Drive acostuma a ser una opció força embolicada. Si es gestionen els documents d’una classe (posem de 30 alumnes) no és gaire complicat, però si la forma habitual de lliurar tots els treballs de tots els grups és aquesta, en un curs fàcilment es pot arribar a tenir més de 1000 documents compartits només d’alumnes. I cal ser molt organitzat per tenir-los tots ben localitzats.
Per aquesta raó, jo utilitzo el Google Drive amb els alumnes només per als documents que els alumnes han de fer en grups (cooperatius i no).
Quan un treball és llarg i en vull anar veient l’evolució telemàtica (lògicament a classe ja acompanyo el seu treball), també utilitzo un Google Drive, però habitualment creo una Tasca al Moodle per tal que m’indiquin allà l’enllaç.
Per a què utilitzaré les comunitats de Google+?
En això encara estic molt tendre, que ho he posat en dansa fa una setmana a partir d’un article de Jordi Martí (@xarxatic) http://www.xarxatic.com/comunidades-de-google-para-un-centro-educativo/
Però la idea és aprofitar-ho per interactuar amb els alumnes. He provat aquesta interacció força anys amb el Moodle, utilitzant els fòrums, però la veritat és que el format està tan allunyat dels alumnes que sempre ha resultat un fracàs.
En canvi, les comunitats de Google+ tenen la mateixa pinta que les xarxes socials (facebook), i per tan els alumnes tenen molta més facilitat per compartir coses al mur, fer comentaris, etc. Són privades, només hi accedeixen els alumnes i el professor, i això també ens permet treballar l’educació a les xarxes socials (perills, bones pràctiques, dret a la intimitat…). Com que són de Google i van lligades a tot el Google apps, normalment no estan blocades pels filtres que imposen les Administracions educatives (i els propis centres) a diferència de les pàgines privades de Facebook.
La idea és utilitzar-les per compartir opinió, enllaços puntuals i actualitat. Però que sigui un espai on els alumnes sigui els absoluts protagonistes, i el professor només animi.