Utilitzant els comentaris dels documents de Google per fer l’avaluació formativa

Utilitzar documents de Google a l’aula, ja siguin documents de text, presentacions o fulls de càlcul, té molts avantatges. Avui em fixo en un de força senzill però que a mi m’ajuda a fer que l’avaluació sigui més formativa, és a dir, que l’avaluació serveixi per seguir aprenent. Em refereixo als comentaris que es poden inserir en els documents.

Continue reading “Utilitzant els comentaris dels documents de Google per fer l’avaluació formativa”