Quadern virtual del professor, versió 3.0

qv22-0Tot i que el curs ja fa més d’un mes que ha començat i, per tant, la gent que utilitza el quadern virtual per a portar el seguiment dels seus alumnes ja els tenen creats i no poden actualitzar-se, he creat una nova versió del quadern virtual del professor.

Continue reading “Quadern virtual del professor, versió 3.0”