Rúbriques amb el nou format de Google Forms

Amb el nou format això canvia. Es crea un fitxer per al formulari i un altre independent per a les respostes. Així la reutilització és immediata.

En la configuració del formulari, s’indica quin full de càlcul de Google Drive servirà per les respostes (pot ser un d’existent o un de nou). Quan els usuaris responguin el formulari, en el full de càlcul apareixeran les respostes.
Quan es vulgui tornar a utilitzar el formulari, només caldrà entrar-hi i indicar que les respostes vagin a un altre full de càlcul.
Això és aplicable, entre moltes altres coses, a l’avaluació per rúbriques. Per l’experiència que tinc dels darrers cursos, entre el professorat l’avaluació per rúbriques és molt ben acollida, però la seva utilització es veu frenada per la complicació d’utilitzar eines informàtiques per recollir dades i gestionar-les de forma eficient.

Amb aquest nou format de Google Forms, crear plantilles per als professors és força senzill.

  • Es poden crear formularis que siguin les rúbriques consensuades pel claustre, per tal les puguin utilitzar els alumnes per coavaluar-se o el professor per avaluar als alumnes.
  • Es poden crear fulls de càlculs on es faci l’anàlisi d’aquestes rúbriques: que es pugui veure quines respostes ha rebut cada alumne, si ha millorat respecte a una avaluació anterior, veure agrupacions per grup classe, calcular una nota d’aquella rúbrica (tot i que això presenta moltes dificultats, ja que passar de l’avaluació qualitativa a la quantitativa no és gens senzill)…
Si el centre té aquestes plantilles a punt, el professor només ha de fer-se una copia del formulari rúbrica que vol utilitzar, fer-se una còpia del full de càlcul d’anàlisi de respostes i configurar-ho per tal que les respostes vagin al full correcte.
La idea és prepara-ho tot per tal que el professorat no hagi de perdre temps (i motivació) preparant fulls de càlcul i formularis, sinó que realment inverteixi el temps en aplicar-ho a l’aula.