Imatge

Crear vídeos com a recurs didàctic, en plataforma Windows

box

No descobriré en aquest article el vídeo com a recurs didàctic, ja que seria inventar la roda. Només explicaré com ho utilitzo jo, bàsicament a nivell tècnic. Exposaré quines eines utilitzo i per a què. Espero que pugui ser útil a d’altres professors i que pugueu aportar idees a través dels comentaris si feu servir sistemes diferents.

(més…)

Què es diu del nostre centre per la xarxa?

En un centre educatiu és molt important saber comunicar i rebre impressions. La comunicació entre famílies, docents, alumnes, personal no docent, empreses, organismes locals, etc. és imprescindible i per tant cada centre hauria de tenir un pla de comunicació per tenir clar com es gestiona.
A part, també és important que un centre estigui al dia del que es diu a la xarxa sobre ell. Cada cop més alumnes i famílies participen en xarxes social. També organismes locals i d’altres institucions anomenen les activitats que un centre realitza. Totes aquests informacions poden ser descriptives o poden ser d’opinió, tan positives com negatives. Estar al corrent crec que és fonamental.

(més…)