Comunicació

Per què no compartim dades automàticament entre professors?

Una de les coses que més em sorprèn dels instituts és veure com els professors recullen i anoten molta informació dels seus alumnes, però aquesta només es comparteix oralment a les reunions. Com que la memòria és limitada, tots els professors utilitzem el típic quadern de notes, ja sigui en paper o en format digital. Més o menys, tots hi anotem les mateixes coses. A part de les típiques notes d’activitats i exàmens, també s’hi anoten absències, retards, incidències, si els alumnes porten el material, si han treballat a l’aula, si han fet les tasques pendents per casa, etc. (més…)

Assistatut: afegida la funcionalitat perquè les famílies consultin dades

zfTal i como anunciava en el darrer article, ja he acabat de desenvolupar un complement per tal que les famílies puguin consultar les dades d’assistència i les incidències dels seus alumnes. Si en un centre tots els professors utilitzen el Quadern Virtual del professor i té també implementat l’Assistatut, amb les instruccions següents es podrà crear un web per tal que les famílies puguin consultar les dades del seu alumnes, d’una forma senzilla. (més…)

Nova versió de CoRubrics

corubricsAcabo de publicar una nova versió de CoRubrics i de CoRubrics GAFE, l’eina informàtica que permet fer coavaluació amb rúbriques de forma senzilla.

Aquesta nova versió, la versió 1.2, té dos canvis respecte a l’anterior.

(més…)

Coses a vigilar si compartim estructures de carpetes en Google Drive

gdrive1En un article del setembre, parlava de la importància de crear una estructura de carpetes compartides en un centre, per evitar la compartició de documents solts (Google Drive: compartir carpetes o documents?). Darrerament, un amic ha tingut un problema utilitzant aquest sistema i em sembla molt oportú explicar-ne les causes i les solucions. Malgrat el que exposaré, continuo sent més partidari de compartir una estructura de carpetes, que els professors poden arrossegar a la seva unitat (si ho fan tot correctament) que no pas d’anar compartint document a document, que llavors es necessita un professorat molt format i ordenat (com explicava en Organitzant en Google Drive)

(més…)

Crear vídeos com a recurs didàctic, en plataforma Windows

box

No descobriré en aquest article el vídeo com a recurs didàctic, ja que seria inventar la roda. Només explicaré com ho utilitzo jo, bàsicament a nivell tècnic. Exposaré quines eines utilitzo i per a què. Espero que pugui ser útil a d’altres professors i que pugueu aportar idees a través dels comentaris si feu servir sistemes diferents.

(més…)