Alertes

Què es diu del nostre centre per la xarxa?

En un centre educatiu és molt important saber comunicar i rebre impressions. La comunicació entre famílies, docents, alumnes, personal no docent, empreses, organismes locals, etc. és imprescindible i per tant cada centre hauria de tenir un pla de comunicació per tenir clar com es gestiona.
A part, també és important que un centre estigui al dia del que es diu a la xarxa sobre ell. Cada cop més alumnes i famílies participen en xarxes social. També organismes locals i d’altres institucions anomenen les activitats que un centre realitza. Totes aquests informacions poden ser descriptives o poden ser d’opinió, tan positives com negatives. Estar al corrent crec que és fonamental.

(més…)