des, 2013

Utilitzar rangs protegits de fulls de càlcul de Google Drive per fer seguiment de grups cooperatius

segg0Quan es treballa amb grups cooperatius a l’aula, realitzant projectes amb aprenentatge basat en projectes (ABP), en anglès PBL, sovint utilitzem fulls de càlcul per organitzar i fer el seguiment dels grups. Utilitzar els rangs protegits dels fulls de càlcul de Google Drive pot ser una bona opció per fer aquest seguiment.

(més…)