set, 2013

Combinar documents del Drive, amb Google apps script

scriptGoogle ofereix a tots el que utilitzem els seus serveis (Drive, Gmail, Formularis…) un plataforma molt potent per complementar-los. És el Google apps scripts. Petits programes basats en Javascript que permeten afegir funcionalitats. L’exemple que avui vull presentar és força habitual organitzant un centre: crear cartes personalitzades agafant dades d’un full de càlcul. El que en Word es diu Combinar correspondència. (més…)

Google Drive: compartir carpetes o documents?

Fa uns mesos, explicava en un article com tenir organitzat el Google Drive quan ens comparteixen molts documents (Organitzant el Google Drive) . Aquesta situació és força habitual en un centre educatiu. Direcció, companys professors i alumnes ens comparteixen documents i cal ser organitzat per poder trobar-ho tot. Per facilitar la tasca als professors, crec molt important acostumar-se a compartir carpetes enlloc de compartir documents individualment.

(més…)